Vi planter rundt hotellet

Nå begynner det å bli grønt rundt hotellet. Gartnerne er i gang med planting av både plen, busker og trær, samtidig som vi sluttfører arbeidene med granitt, betong og asfalt på de harde flatene. Vi satser på at hele uteområdet skal være klart til 1.juli.

Hotellet går mot ferdigstilles

Arbeidet med Radisson RED Økern Portal går inn i siste fase for bygningsmessige arbeider.

Fasadearbeidet på Norges første Radission Red Hotell har startet

Radisson Red hotellet har nå strukket seg til sin fulle høyde, og arbeidet med fasaden har startet. Mot jul vil stillaset gå ned, da kan man se bygget i sin fulle prakt.

Økern Portal

Utearealer ferdigstilles og hotellet er reist

Hotellet har i løpet av våren skutt i været og har nå strekt seg like høyt som kontorbygget. Næringsbyggets paviljong, tak og nedre utearealer ferdigstilles i løpet av mai.

Plantelivet vokser frem i paviljongen

Tre store trær og hundrevis av planter kom til Økern Portal i går. Disse plantes nå i paviljongen som åpner for allmenheten i september.

Hotellet reises

2020 bestod hovedsakelig av prosjektering og grunnarbeider for hotelltomten. Nå har 2021 ankommet og en vil se at hotellbygget skyter oppover i høyden.

Over 27.000 kvadratmeter er ferdigstilt

Fremdriften i det som trolig er fastlands Norges største og mest kompliserte byggeprosjekt går så det suser. Nå er over 27.000 kvadratmeter overlevert fra Vedal Entreprenør til byggherre Oslo Pensjonsforsikring.

Full fart mot overlevering

Vi teller uker til overlevering, noe som preges av mye aktivitet på Økern Portal – både ute og inne.

Økern Portal

Oppstart for byggearbeider på hotelltomta

Det nærmer seg oppstart av byggearbeider på hotelltomta som ligger sørvest på tomta Lørenfaret 1-3.

Full fart på innvendige arbeider

Innvendige arbeider er i gang for fullt på både hus A, B og C. Montering av kabelbroer, flisarbeider, datagulv og ventilasjonsarbeider går i ett og det er god framdrift.