Full fart på innvendige arbeider

Økern Portal har vært preget av Covid-19 situasjonen, og jobber nå for å hente inn tapt produksjon. Det er satt inn strenge smittevernstiltak og situasjonen overvåkes nøye.

Utforsk bygget

Se vår interaktive oversikt for ØkernPortal, grunnleggende arealbeskrivelser og eksempel på etasjeplan.

Last ned prospekt

  • Systemfasaden er i all hovedsak komplett og glassfasaden i plan 1 og 2 nærmer seg også slutten.
  • Innvendige arbeider er i gang for fullt på både hus A, B og C. Montering av kabelbroer, flisarbeider, datagulv og ventilasjonsarbeider går i ett og det er god framdrift.
  • På taket av kontorbygget har det begynt tilrettelegging for utomhus og utformingen begynner, som smått, å ta form.
  • I paviljongen fullføres gulvstøp, framdriften her ble noe utsatt grunnet konflikt med bunnledninger.
  • I parkeringshuset legges det membran og gjøres klart for asfaltering i uke 21.

  • Det vil bli satt opp ny elektrisk port på vestsiden av byggeplassen for å sørge for at denne holdes stengt, også ved dagtid.
  • Kran 4 rigges ned i uke 21.

Økern Portal har også inngått et grønt samarbeid med Resirqel om en «ombruksbank» som skal bidra med ombruk av trematerialer.

Saken kan du kan lese mer om her:

Les saken her

Bilder fra byggeplassen

Vil du vite mer om Økern Portal?