Tårnkraner montert

Da har vi endelig fått reist 2 av foreløpig 4 tårnkraner på Økern Portal. Det vil fra slutten av mai være stor aktivitet med løfting og montering av bæresystem og hulldekker. Arbeidene starter i Hus A, lengst syd på tomten. Videre vil arbeidene med Hus C, langs Dag Hammerskjølds vei, følge tett på.