Økern Portal

Oppstart for byggearbeider på hotelltomta

Det nærmer seg oppstart av byggearbeider på hotelltomta som ligger sørvest på tomta Lørenfaret 1-3.