Tett bygg og ferdig elementmontasje

Økern Portal er i ferd med å få tett fasade på to av fire delbygg.

Illustrasjon Tribe coworking

En ny standard for kontorhotell

4Service utvider sitt tilbud på Økern Portal med coworking-konseptet Tribe.