Tett bygg og ferdig elementmontasje

Økern Portal er i ferd med å få tett fasade på to av fire delbygg.

Utforsk bygget

Se vår interaktive oversikt for ØkernPortal, grunnleggende arealbeskrivelser og eksempel på etasjeplan.

Last ned prospekt

Siden sist oppdatering har det blitt arbeidet godt med fasader og den siste delen av elementmontasjen. Dette har ført til at vi innen påske vil være ferdige med fasadeelementer og profilfasader på bygg A og B. Ved å ha dyktige entreprenører på elementmontasje vil også alle dekkelementer være ferdig montert før påske.

Arbeidene med utomhus har så smått kommet i gang og veien foran rekkehusene er nå ferdig asfaltert. Dette gjelder også rundkjøringen i Lørenfaret.

Tiden fremover vil være preget av Covid-19, men byggeplassen går tilnærmet som normalt med nesten fulltallig bemanning og leveranser kommer som de skal.

Etter påske vil også arbeidene med utomhus for alvor starte opp. Dette vil bli godt synlig for forbipasserende i området. Innvendig arbeider er også godt i gang og vil fortsette for fult i tiden fremover nå som fasaden stadig kommer mer på plass også i hus C.

Arbeidene med bunnledninger innvendig i paviljongen er godt i gang og første gulvstøp vil bli gjennomført før påske.

I tiden fremover vil ting skje veldig fort på utsiden av bygget og man vil stadig se at bygget og området rundt blir mer ferdig. Innvendig i bygget gjenstår det mye arbeider og det er dette som vil bli det store fokuset fremover.

Vi har en spennende tid i møtet med den globale situasjonen, men vi er ved godt mot på byggeplassen, og selv nå i starten med de restriksjonene som er satt av regjeringen har vi igangsatt gode tiltak på byggeplassen som sørger for både smittevern og fremdrift.

– Kristian Haug i Vedal Entreprenør.

Vil du vite mer om Økern Portal?