Utforsk bygget

Se vår interaktive oversikt for ØkernPortal, grunnleggende arealbeskrivelser og eksempel på etasjeplan.

Last ned prospekt

Da har vi endelig fått reist 2 av foreløpig 4 tårnkraner på Økern Portal. Det vil fra slutten av mai være stor aktivitet med løfting og montering av bæresystem og hulldekker. Arbeidene starter i Hus A, lengst syd på tomten. Videre vil arbeidene med Hus C, langs Dag Hammerskjølds vei, følge tett på. Dette blir starten på en veldig spennende tid for Økern Portal, med stadig økning i bemanning og arbeidsoperasjoner.

Lørenfaret 3 blir stadig mindre og R3 Entreprenør vil fra og med uke 19 starte rivearbeidene med gravemaskin og langarm. Rivearbeidene vil da gå betydelig raskere enn hva det har gjort hittil. Rivearbeidene er planlagt ferdig i medio august.

Nord i byggegropen vil det fortsatt foregå en del sprengningsarbeider og bearbeiding av masser. Så snart disse arbeidene er ferdige vil det være oppstart med brønnboring for bergvarme til byggene. Plasseringen for disse brønnene vil være under parkeringshuset lengst nordvest på tomten.

Vil du vite mer om Økern Portal?