Økern Portal blir sentrum i Oslos neste byområde

Området rundt Økern Portal skal bli blant de mest attraktive i byen.

Utforsk bygget

Se vår interaktive oversikt for ØkernPortal, grunnleggende arealbeskrivelser og eksempel på etasjeplan.

Last ned prospekt

Oslo kommune har pekt ut Økern som et av de viktigste satsningsområdene i kommuneplanen. Kommunen mener det er stort potensial for både bolig- og næringsutvikling i dette området, og Økern sentrum kommer til å spille en viktig rolle som et levende bysentrum i hjertet av det nyutviklede byområdet.

Andreas Vaa Bermann er avdelingsdirektør i plan- og bygningsetaten i Oslo kommune. Foto: Terje Heiestad

– Økern utvikles til et levende byområde med nye moderne boliger, kulturtilbud, næringsdrift, møteplasser og flere kontorbygg, forteller avdelingsdirektør i plan- og bygningsetaten i Oslo kommune, Andreas Vaa Bermann.

Et av de største byggene i området er næringsbygget Økern Portal som vil ha Norges første Radisson Red-Hotell som nærmeste nabo. Byggeprosjektet vil resultere i om lag 80.000 kvadratmeter med kontorlokaler, restauranter og kafeer, hotell, treningssenter og andre tilbud.

Foto: Vedal

Telia Norge har allerede bestemt seg for å flytte til Økern Portal. Les hvorfor her.

Økern Portal vil tilføre området tusenvis av arbeidsplasser, restauranter og grøntarealer som er åpent for alle, forteller Richard Groven i Oslo Pensjonsforsikring som eier næringsbygget Økern Portal:

Richard Groven er eiendomssjef i Oslo Pensjonsforsikring som eier Økern Portal.

Richard Groven er eiendomssjef i Oslo Pensjonsforsikring som eier Økern Portal.

– Vår visjon er å skape et bærekraftig fellesskap mellom næring og nærmiljø. I dette ligger det å tilføre området spennende arbeidsplasser, kafeer, restauranter og uteplasser. På toppen av næringsbygget kommer det blant annet en takpark med løpebane og parsellhager, sier Groven.

Avdelingsdirektøren i plan- og bygningsetaten tror mange har en misoppfatning om hvor sentralt Økern egentlig er.

­– Mange oppfatter nok Økern som lenger unna sentrum enn det faktisk er. Et av de største mantraene for utviklingen er å sørge for at koblingen til områdene rundt Økern blir god. Det krever gode sykkelveier, gater, grøntområder, plasser og torg med åpning av vassdrag for å bryte gjennom barrierene av motorveier og toglinjer som preger området i dag. Det er høyt på agendaen å sørge for at Økern blir en integrert del av byen, slår Vaa Bremann fast.

Store planer

Selskapene Steen & Strøm og Storebrand står bak selskapet Økern Sentrum ANS, og har engasjert arkitektbyrået A-lab for å utforme områdeplanen for Økern. De mener Økern er et svært godt egnet område for lokalisering av bedrifter og offentlige virksomheter, og er godt i gang med dialogmøter med offentlige etater for å legge planene for utbyggingen av Økern. Det skal være plass til både store og små bedrifter på Økern når utviklingen er ferdig.

Området mellom indre by og Groruddalen kalles Hovinbyen. I dag er Hovinbyen Oslos største utviklingsområde, med planer for

  • 30-40 000 nye boliger, som vil huse totalt 100 000 mennesker
  • 2,5 millioner kvadratmeter næringsareal som utgjør mellom 50-100 000 nye arbeidsplasser.

Foto fra åpningen av Økern Portal.

Planene legger til rette for at Økern skal bli et bærekraftig knutepunkt for hele den nordøstlige delen av Oslo. Her vil man finne handel- og serveringsfunksjoner, arbeidsplasser og et fremtidsrettet næringsliv, gode fritids- og kulturtilbud, og en av Oslos beste kollektivdekninger, samt gang- og sykkelstier.

­– Vi vil skape et nytt, pulserende bysentrum for lokalbefolkningen som byr på yrende liv gjennom hele døgnet med handel, kontor, hotell, kino, urbane aktiviteter og kulturtilbud. Det blir en bydel som har alle funksjoner, hvor det er et godt sted å være og hvor folk vil trives. Vi vil nå sette Økern sentrum på kartet med spennende arkitektur og et levende by- og kulturliv, sier prosjektdirektør i Steen og Strøm, Thomas Holth.

Les: Fortsatt mulig å sikre seg kontorlokaler i Økern Portal

Senter for kunnskap, kultur og teknologi

Økern Sentrum ANS sparer ikke på kruttet når de beskriver planene for Økern, og trekker fram sammenligninger med andre moderne og utviklede områder av Oslo, som Aker Brygge og Bjørvika.

­– På samme måte som Bjørvika har blitt byens nye finansdistrikt, har Økern potensial for å bli et senter for kunnskapsindustri, teknologi og kulturbedrifter, sier Holth.

Ambisjonen er at Økern skal romme svært mange arbeidsplasser fordelt på flere store og mindre virksomheter.

– Vi ser for oss et mangfold av arbeidsplasser på Økern – med handel, service, reiseliv- og kulturnæring. Private arbeidsplasser vil leve i symbiose med ulike offentlige instanser i området; skole, barnehage, eldrehjem. Bredden og variasjonen i arbeidsplasser blir stor. Alle bysamfunnets funksjoner skal få plass i dette nye arbeidssentrumet i Oslo, forteller Holth.

Les: Styrkeløft til Økern Portal med nytt treningssenter

Bykvalitet, bokvalitet og miljøkvalitet

Økern skal ikke bare bli et godt sted å jobbe, men også å leve. Med godt kollektivtilbud, gode grøntstrukturer og et bysentrum av høy kvalitet skal Økern sentrum bli navet i Oslos nye byområde.

– Nye Økern vil by på en åpen og inviterende bystruktur med romslige utendørsområder. Bylivet er summen av de menneskelige aktivitetene i byen. Et mangfold av aktiviteter krever byrom av ulike slag og høy kvalitet, sier Holth.

Rundt Økern er det også store endringer å spore. Obos er godt i gang med boligutvikling på Ulven, og en midlertidig svømmehall er under oppføring rett ved Økern Torg. På Løren er det allerede kommet en rekke boliger som har tiltrukket seg unge, høyt utdannede mennesker.

– Vi prioriterer å få fram planen for Økern sentrum. Det er en nøkkel for hele området. Det vil ta tid å få det ferdig, men mye skjer allerede. Økern Portal er en av de første og tydeligste markørene på at endringene er i gang, sier Vaa Bermann i plan- og bygningsetaten.

Klikk her for å laste ned prospektet til Økern Portal

Vil du vite mer om Økern Portal?