Wenche Mittet i Telia ser frem til å flytte til Økern Portal

Videreutvikler bedriftskultur på Økern

Telia Norges nye hovedkontor i Økern Portal er et viktig virkemiddel for å skape Norges råeste arbeidsplass.

Utforsk bygget

Se vår interaktive oversikt for ØkernPortal, grunnleggende arealbeskrivelser og eksempel på etasjeplan.

Last ned prospekt

– Dagens talenter vil ha arbeidsgivere som kan hjelpe dem videre i karrieren. Det er det fremtidens arbeidsplass handler om, og det ansvaret skal vi forvalte på en god måte, sier HR-direktør i Telia Norge, Wenche Mittet.

Telia tror på det å ta best mulig vare på de ansatte man har, fordi det gjør det også enklere å rekruttere nye. Dette la tydelige føringer på arbeidet i forkant av flyttingen til Økern i 2021.

– Økern Portal er et viktig virkemiddel for å skape Norges råeste arbeidsplass og neste generasjons telekom-selskap, sier Mittet.

– Vi er Norges største utfordrer, og det gjennomsyrer alt vi gjør i Økern Portal, både når det kommer til nye løsninger og måter å jobbe på, bærekraftsperspektivet i alle valgene med tanke på møbler og materialer, og også i måten vi signaliserer hvem vi er på i våre nye lokaler.

Les også: Fortsatt mulig å sikre seg kontorlokaler i Økern Portal

Et nytt kraftsenter

Da selskapet flyttet inn i Økern Portal ble ansatte samlet i ett bygg.

Wenche Mittet i Telia

Wenche Mittet i Telia

– Tidligere var vi spredd på flere lokasjoner i Oslo. Med alle ansatte samlet under samme tak bygger vi et felles hjem med en felles kultur i et nytt kraftsenter. Det bringer folk, produkter og tjenester tettere sammen, sier Mittet.

Ansatte jobber på tvers av tradisjonelle siloer. Dette stiller krav til utforming av lokalene.

– Vi jobber mer aktivitetsbasert. Det innebærer at de ulike områdene skreddersys ulike arbeidsformer. Det er både smarte løsninger for prosjektgrupper, og gode områder for de som har behov for å jobbe der det er mer stille og avskjermet, sier Mittet.

Dette betyr at de ansatte kan velge arbeidsplass etter kalenderen, og finne det området som passer best til den aktivitet som skal utføres den dagen.

Tilrettelegging og trygge rammer

Arbeidslivet etter korona har endret seg, og Telia forsøker å tilrettelegge best mulig i sitt nye hovedkontor i Økern Portal. Selskapet tar høyde for nye arbeidsformer.

– Vårt nye hovedkontor er et sted for samarbeid, gode møter med kolleger og et sted der våre ansatte har alt de trenger for å kunne utføre arbeidet sitt på en best mulig måte, sier Mittet.

– Økern Portal skal være et sted våre ansatte har LYST til å komme, og et sted de føler seg trygge med tanke på smittevern og andre hensyn.

Les også: Arkitektene om Økern Portal: – Dette bygget har vi selv lyst til å flytte inn i.

Økern Portal

Illustrasjon av Økern Portal

Klikk her for å laste ned prospekt

En viktig milepæl

Før innflytting satt Telia sammen en brukergruppe internt med ansatte fra ulike deler av organisasjonen. Brukergruppen har bidratt med innspill i prosessen, og var viktige ambassadører og formidlere om selve flyttingen.

Ingvild Jamne i Telias HR-avdeling er ansvarlig for endring og kommunikasjon i flytteprosjektet. Hun er svært positiv til mulighetene flyttingen skaper for å bygge en felles kultur i et stort selskap.

– Flyttingen var en svært viktig milepæl for oss. I dette bygget tilbringer vi store deler av dagen, og løser masse spennende oppgaver sammen med mange flinke folk. Derfor var det viktig å lage løsninger som understøtter virksomheten og som gjør at folk trives i vårt nye felles hjem, sier hun.

– Bygget bidrar til å skape nye og mer effektive arbeidsformer med fokus på samarbeid, sier Jamne.

Foto: Vedal

Les og se bilder: Dyrker frukt, urter og grønnsaker på toppen av Økern Portal

River siloer

En viktig del av organisasjonsutviklingen de neste årene handler om å rive siloer og stimulere til samarbeid på tvers av fagmiljø.

– Samhandling er helt grunnleggende om vi skal evne å komme raskere til markedet med nye tjenester og produkter. Alt går mye raskere enn før, og det er viktig at vi som organisasjon er kjapp og lettbeint, sier Mittet.

Det gjenspeiles også i rekrutteringsarbeidet, der det er særlig viktig å tiltrekke seg nye typer kompetanse.

– Vi mener Økern Portal i seg selv bidrar til å gjøre oss attraktiv overfor nye typer fagpersoner som har annerledes og spennende kompetanse. Det handler jo om hvor man har lyst til å være, sier Mittet, som har tatt mål av seg om å skape Norges råeste arbeidsplass.

– Vi skal vokse i en bydel som skal vokse sammen med oss. Det skaper en følelse av at vi alle er med på å skape noe nytt, og at vi er der det skjer. Vi blir del av et større univers med en sterk mobildimensjon med sterke merkevarer, en veldig interessant satsning på ny teknologi og en ambisiøs tilnærming til 5G, og ikke minst at det er snakk om Nordens største mobilselskap. Økern Portal er dessuten et fantastisk sted å invitere kunder og partnere til, og vi håper og tror at våre ansatte føler en stolthet, avslutter Mittet.

Klikk her for å laste ned prospekt

Vil du vite mer om Økern Portal?