Ombruksbanken er utviklet av Resirqel med støtte fra Innovasjon Norge og lanseres med Ragn-Sells som pilotpartner. Foto: Resirqel AS.

Økern Portal tar i bruk ombruksbank

Den grønne containeren skal sikre at overflødig materialer blir gjenbrukt istedenfor å kastes. Økern Portal er blant de første prosjektene som tar i bruk nyvinningen.

Utforsk bygget

Se vår interaktive oversikt for ØkernPortal, grunnleggende arealbeskrivelser og eksempel på etasjeplan.

Last ned prospekt

Miljøriktige materialer og energieffektive løsninger står sentralt i byggingen av Økern Portal. Nå skal en ombruksbank sikre at prosjektet blir enda mer bærekraftig.

En ombruksbank er en praktisk løsning for innsamling av overskuddsmaterialer fra bygg- og anleggsprosjekter. De grønne containerne blir plassert ut på byggeplasser i samarbeid med entreprenører som er opptatt av gjenbruk. Disse fungerer som midlertidige lagringsplasser for verdifulle byggevarer kan brukes igjen.

Frem til 60-tallet var ombruk svært vanlig i byggebransjen, men mye har endret seg de siste 60 årene. I dag er ombruksandelen i byggebransjen sannsynligvis lavere enn 1 prosent.

Det skal Økern Portal gjøre noe med, som et av de første prosjektene i Norge med ombruksbank.

– Gjenvinnende produkter har 90-99 prosent mindre utslipp enn nye produkter fordi de ikke krever nye råvareuttak. I tillegg genereres lokale jobber, fordi verdiskapningen og verdikjeden skjer lokalt, sier Martin Eid, gründer og partner i Resirqel.

Ombruksbanken er utviklet av Resirqel med støtte fra Innovasjon Norge og med gjenvinningsentreprenør Ragn-Sells som pilotpartner.

Illustrasjon av Økern Portal

Illustrasjon av Økern Portal

En fakkelbærer for gjenbruk

Norsk byggebransje leverer hvert år mange bygg av høy kvalitet, men også mange millioner tonn med avfall. Av disse materialene er det mye som teknisk sett kan brukes om igjen, hvis det tilrettelegges for forsvarlig og dokumentert ombruk.

Richard Groven er eiendomssjef i Oslo Pensjonsforsikring som eier Økern Portal.

Richard Groven er eiendomssjef i Oslo Pensjonsforsikring som eier Økern Portal.

– Med ombruksbanken sørger vi for at Økern Portal blir et enda mer bærekraftig prosjekt som setter sirkulærøkonomi i førersetet. Vi ønsker å være en fakkelbærer for gjenbruk i byggebransjen, sier Eiendomssjef i Oslo Pensjonsforsikring, Richard Groven.

Viste du at fasaden på Økern Portal består av resirkulert aluminium?
Se video og les mer om dette her.

Et bærekraftig bygg

Økern Portal har en sterk miljøprofil med med Breeam excellent-sertifisering og energiklasse A. Nedenfor ramser vi opp noen av punktene knyttet til vår miljøprofil:

  • Sertifiseres etter Breeam NOR nivå Excellent, en av de høyeste sertifiseringsstandardene for bygg. Dette krever helhetlig miljøtenking i alle deler av prosessen, fra planlegging til ferdig bygg.
  • Bygget vi minimum ha energiklasse A.
  • Energibrønner skal gi ca. 90 % av energien til oppvarming.
  • Det skal være fokus på vannforbruk og kildesortering av avfall.
  • Intensiv beplanting med parsellhager og store takterrasser sørger for at man lagrer vann på en naturlig måte, binder støv, utjevner temperatursvingninger og forsinker avrenning av regnvann.
  • Park med svært gode solforhold og treningsapparater, grønne lunger samt offentlig urban plass er med å skape et grønt nærmiljø.
  • Byggematerialer som har liten påvirkning på miljøet i hele bygningens levetid skal brukes.
  • Interiørløsningene bidrar med ekte materialer og ærlige løsninger med et variert robust uttrykk.
  • Gode, kvalitative arbeidsarealer med et nøytralt uttrykk som kan tilpasses varierte leietakere.

Les også: Fortsatt mulig å sikre seg kontorlokaler i Økern Portal

Dronebilde av Økern Portal.

Fasaden kles i resirkulert aluminium.

Vil du vite mer om Økern Portal?