Uventet vri ga Økern Portal supermoderne energiløsning

Mer energi, bedre bærekraft og et lykketreff ble fasiten da etableringen av energisentralen på Økern Portal støtte på uventede problemer.

Utforsk bygget

Se vår interaktive oversikt for ØkernPortal, grunnleggende arealbeskrivelser og eksempel på etasjeplan.

Last ned prospekt

Selskapet Erichsen & Horgen hadde begynt på oppdraget med å utvikle et moderne energianlegg til Økern Portal da de plutselig støtte på utfordringer. Grunnforholdene i Økern-området er krevende, og da brønnentreprenøren nådde 150 meters dyp kilte borene seg fast og de fant store vannmengder.

Det skapte problemer for planen, som var å etablere en konvensjonell brønnpark ned til 500 meter for energisentralen. Det i sin tur betydde at man sto overfor en real utfordring for å oppnå den energimerkingen man ønsket. Å få BREEAM-standard virket plutselig uoverkommelig.

Snudde utfordring til fordel

Men, i dette tilfellet viste utfordringen seg å være en real mulighet, og et Petter Smart-øyeblikk reddet dagen. Ved å bruke energien i grunnvannet, og grunnen forøvrig, lager man en såkalt direkteveksling av grunnvannet. Det genererer langt mer energi enn de opprinnelige planene – og det er mer bærekraftig.

– Da brønnene kollapset og borene røk var vi avhengige av å håndtere situasjonen raskt. Men det som så ut til å være en skikkelig strek i regningen, endte opp som et stort lykketreff, sier prosjektleder Kristian Heier i Erichsen & Horgen AS.

Dermed får Økern Portal fortsatt energimerke A og klassifiseringen BREEAM Excellent. I tillegg til at den nye løsningen produserer mer energi, kunne man også la arkitektene redusere støyende og stygge tørrkjølere på taket.

Naboen nyter godt av nyvinningen

Brønnparken produserer faktisk så mye energi til oppvarming og kjøling, at man ikke bare har nok til de drøye 80.000 kvadratene Økern Portal vil romme – men også til et nytt bygg på nabotomten som byggherre Oslo pensjonsforsikring er i ferd med å utvikle. Dette vil gi store besparelser i det kommende prosjektet.

At Økern Portal skulle få en slik løsning er på ingen måte selvsagt, og det er ingen selvfølge at andre byggherrer kan benytte seg av samme løsning. Det kreves nemlig helt spesielle egenskaper i bergarten bygget står på for å få dette til. Grundige undersøkelser viser at resultatene er bedre enn prosjektet hadde håpet på.

Les også: Økern Portal blir sentrum i Oslos neste byområde

Brønnene kollapset

Erichsen & Horgen skulle opprinnelig utvikle en energisentral som dekket energibehovet for kjøling, varme og varmt tappevann i bygget – tilsvarende om lag 2.400 MWh/år for kjøling, 2.800 MWh/år for oppvarming og 900 MWh/år for energiforbruk til tappevann.

Men da Båsum Boring AS skulle bore brønnene, knakk borene og brønnene kollapset. De støtte på mye grunnvann. Det var en stor strek i regningen, og usikkerheten var tilstede for at energimerking og BREEAM-karakter skulle bli lavere enn ventet – noe som ville hatt konsekvenser overfor leietakerne. Den moderne energisentralen stod i fare.

Heldigvis ville utbygger/eier i Oslo Pensjonsforsikring, og en moderne entreprenør i Vedal Entreprenør, være med på å utrede en langt mer unik, men også en mer omfattende og kostbar løsning.

Den nye energisentralen veksler nemlig energi direkte med grunnvannet som ble funnet, i stedet for vanlige energibrønner som baserer seg på indirekte veksling. At det i det hele tatt var mulig var et lykketreff, fordi det krever en rekke egenskaper av både vannet og bergarten: det må være omfattende sprekker i bergarten slik at det er mulig å sirkulere vannet gjennom berggrunnen, temperaturen på vannet må være riktig og vannkvaliteten må være god med lite partikler og mineraler. Alle disse tingene klaffet altså.

Les også: Økern Portal blir kledd i resirkulert aluminium 

Åpen brønnparkløsning

Konseptet er en såkalt åpen brønnparkløsning, eller direkteveksling – som er en relativt uprøvd metode her til lands. I stedet for å bruke brønner med lukket krets – pumpes grunnvannet opp i varmevekslere i sentralen – veksler energi og injiserer det samme vannet tilbake, som deretter veksler energi til grunnen.

Denne løsningen gir langt større effekt, og er langt mer fleksibel. I en konvensjonell brønnpark må temperaturforskjellene på væsken man sender ned/opp være liten, mens vi i den nye løsningen kan ha langt større temperaturforskjeller (eksempel: vi kan varme opp vannet til 40 grader, og så sende det rett ned – uten at det gir noen stor påvirkning). Løsningen gir mulighet for frikjøling uten bruk av maskiner, og reduserer trolig behovet for maskinkapasitet – i tillegg til at tørrkjølere på taket kan reduseres kraftig eller fjernes i sin helhet. Effektivt og fleksibelt!

Les også: Fortsatt mulig å sikre seg kontorlokaler i Økern Portal

Vil du vite mer om Økern Portal?