Nora i Eiendomshuset Malling & Co

Dette må du tenke på når du flytter bedriften

Å flytte bedriften til nye lokaler er en tidkrevende og omfattende prosess, og det er mye du må tenke på. Likevel kan gevinsten være enorm om du går frem på en god måte. Her er noen tips på veien.

Utforsk bygget

Se vår interaktive oversikt for ØkernPortal, grunnleggende arealbeskrivelser og eksempel på etasjeplan.

Last ned prospekt

For de fleste bedrifter går det lang tid mellom hver gang man har mulighet til å bytte lokale, og det er derfor viktig å forvalte muligheten klokt. Står du ovenfor et kontraktsutløp er det nyttig med en rådgiver som ivaretar dine interesser gjennom prosessen.

Nora Brinchmann er senior rådgiver og Partner i Malling & co Leietakerrådgivning og jobber med leietakere som skal gjøre endringer på eiendomsforholdet sitt. Hun forteller at det er mye du må tenke på når du vurderer å flytte.

– Naturlig nok er leietakere sjeldent ute i dette markedet og trenger derfor gode råd til hvordan de best forvalter den muligheten de har, så det er lurt å ha med en rådgiver med spisskomeptanse som støttespiller. Vi hjelper leietakerne å bli bevisste på egne behov og muligheter, samt oppnå optimale betingelser for lokalene og leieavtalen.

– Det nye lokalet må passe bedriftens behov, ambisjoner og strategi, og tilrettelegge for den utviklingen de ønsker i fremtiden. Bedriften må derfor bli bevisst på hva dette er, slik at de kan sondere markedet grundig for de alternativene som best understøtter fremtidige behov.

Noen nøkkelpunkter du må vurdere ved videre valg er:

  • Hva ønsker dere å oppnå med nye lokaler?
  • Hvilken samhandling vil vi være avhengige av i fremtiden og hvilke krav stiller dette til lokalene våre?
  • Hva fungerer godt med dagens situasjon og hva må forbedres?
  • Hvordan ser fremtidig vekst ut og hva innebærer dette for arealbehovet og kapasitet?
  • Hvilken fleksibilitet vil vi trenge, både for kontorene og leieavtalen?
  • Hvilken geografi vil være riktig for oss med tanke på markedet vårt, dagens og fremtidige ansatte, bransjetilknytning, tilgjengelighet og økonomi?
  • Hvilke krav har vi til mengder, kvaliteter og teknologi i de nye lokalene?
  • Hvilke krav har vi til sikkerhet?

Store fordeler ved nybygg

– Om du kommer inn tidlig nok i prosessen, vil nybygg som regel representere en mulighet for skreddersøm av lokalene til bedriftens krav og behov. Da kan vi sammen med utbygger se hvordan lokalene best kan utformes slik at leietakeren lykkes med å oppnå sine mål, ønsket identitet og optimale arbeidsform, mener Brinchmann.

Når en leietaker skal ut i markedet, er det viktig å starte tidlig. God tid vil innebære flere valgmuligheter og økt mulighet for å få optimalt tilpassede lokaler. Særlig for nybygg slik som Økern Portal er det en fordel å komme inn tidlig i prosessen.

– Andre fordeler med nybygg kan være økt fokus på fellestjenester med den hensikt å gjøre arbeidsdagen enklere for de som jobber i bygget, samt legge til rette for at leietakerne kan dele på funksjoner som det ikke er hensiktsmessig å drifte selv. Dette vil bidra til å redusere utgifter for bedriften samt å tilby en bedre arbeidsplass for menneskene i bygget. Et nybygg vil også ha oppdatert teknologi som innebærer lavere driftskostnader og bedre miljøløsninger.

Les også: Fortsatt mulig å sikre seg kontorlokaler i Økern Portal

Kostnadsbesparende å flytte ut av sentrum

Brinchmann påpeker at du kan hente besparelser ved å flytte bedriften ut av sentrum.

– Generelt er det lavere leiepriser utenfor sentrum enn det man oppnår i sentrumskjernen. Har bedriften i tillegg behov for parkeringsplasser, vil det også være større mulighet for dette utenfor byen. Samtidig er nærhet til kollektivtransport viktig for de fleste leietakere, og det er det etter hvert lagt godt tilrette for i de fleste etablerte kontorbeliggenheter i Oslo, forteller hun.

Økern et godt eksempel på et område hvor du kan få mye for prisen og det er enkelt å komme seg til og fra, både med bil og kollektivt. Hun poengterer hvor viktig det er å tenke på de ansatte når du flytter og hvilke behov de ansatte har, både i forhold til arbeidsmiljø og reisevei.

– Å bytte geografi vil ha direkte konsekvenser for de ansatte, og det kan bli mye følelser i disse diskusjonene hos leietaker. Her vil man aldri kunne gjøre alle til lags, men det er viktig å huske at beliggenhet handler om de ansattes hverdag og påvirker vår personlige hverdagslogistikk i stor grad. Derfor har Malling & Co utviklet et verktøy som viser de ansattes reelle reisetid fra hjemmeadresse til aktuelle beliggenheter, slik at ulike bygg kan sammenlignes og fakta kommer på bordet. Dette kan være en del av beslutningsgrunnlaget når ledelsen skal ta endelig beslutning om beliggenhet, slik at konsekvensen for de ansatte er godt belyst.

Les også: Økern Portal blir sentrum i Oslos neste byområde

Økern et godt eksempel på et område hvor du kan få mye for prisen og det er enkelt å komme seg til og fra, både med bil og kollektivt.

Flere fallgruver

Som leietakerrådgiver nevner Brinchmann flere fallgruver du kan gå i når du er på jakt etter lokaler.

– Det er noen punkter jeg vil trekke frem som fallgruver når leietaker vurderer å flytte på seg:

Først og fremst; start i god tid! Har du dårlig tid vil du ha færre valgmuligheter, du får ofte dårligere betingelser og det er vanskelig å få skreddersydde løsninger.

Andre punkter går på å ha klarhet i ansvarsforhold. Det er viktig å i detalj spesifisere hva som skal inngå i leieprisen og hva som ligger utenfor. Da slipper du å havne i en konflikt senere, konkluderer hun.

– Dette er forbausende ofte for dårlig avklart mellom partene.

Økern Portal står klar i desember. Det ligger an til å bli et av Oslos vakreste og mest innovative næringsbygg.

Last ned prospektet her.

Vil du vite mer om Økern Portal?