Hva betyr det å leie av Oslo Pensjonsforsikring?

Oslo Pensjonforsikring bygger fremtidens kontor i dag. Richard Groven mener nye generasjoner vil kreve mer fleksibilitet og helhetlig tjenestetilbud, og bærekraft-hensyn vil veie tungt.

Utforsk bygget

Se vår interaktive oversikt for ØkernPortal, grunnleggende arealbeskrivelser og eksempel på etasjeplan.

Last ned prospekt

Dette intervjuet av Richard Groven ble opprinnelig publisert i Estate Medias magasin “NæringsEiendom” sin sjette utgave i 2019. Artikkelen er skrevet av Silje Rønne.

– Hvordan er det å være leietaker hos dere? Hvordan skiller Oslo Pensjonforsikring AS (OPF) seg fra andre gårdeiere?

– Vi er et livselskap eid av Oslo kommune og har en svært lang tidshorisont på våre eiendomsinvesteringer. Eiendom utgjør i dag 18 prosent av selskapets forvaltningskapital på 100 milliarder kroner. Oslo Pensjonsforsikring er med andre ord en relativt stor eiendomsaktør i norsk sammenheng. Langsiktighet og bærekraft gjennomsyrer vår eiendomsstrategi, oppfølgingen av de eksterne eiendomsforvalterne vi benytter, og ikke minst våre kunderelasjoner. Vår kunder opplever at vi tar et langsiktig ansvar for både eiendommen som sådan, men også for et langsiktig kundeforhold.

– I vår eiendomsportefølje er det flere eksempler på at vi tenker litt «utenfor boksen» med hensyn til segment og investeringsstruktur. Porteføljen består av kontor, hotell, logistikk og handel. I tillegg har vi en noe bredere investeringsstrategi enn mange av våre konkurrenter, noe som gjør at vi eier alt fra trafostasjoner, fly-hangarer på Gardermoen til Herøya Industripark i Porsgrunn. Innenfor alle segmentene har vi eksempler på at vi har bidratt i strukturer som strekker seg lenger enn det en «ordinær» eiendomsbesitter ville kunne tilrettelegge for. I tillegg ferdigstiller vi i slutten av 2020 Økern Portal hvor bruker- og leietakeropplevelsen står i fokus. Dette sies å være fastlands-Norges største landbaserte byggeprosjekt akkurat nå.

Bildet viser Økern Portal som har Nord-Europas største spiselige takpark. Foto: Vedal

Les også: Fortsatt mulig å sikre seg kontorlokaler i Økern Portal

– Hva er ditt beste råd til leietakere på flyttefot?

– Start tidlig med planleggingen. Slike prosesser tar tid og alternativene man har i markedet vil også variere over litt tid. I tillegg mener jeg det er viktig med intern kompetanse på hvordan arbeidsplassen påvirker organisasjonen, og vice versa. Litt for ofte ser vi at oppgaven plasseres noe ned i organisasjonen, og at man i for stor grad lener seg på utleiemeglers anbefalinger og råd. Selv om disse rådene ofte er både objektive og gode, er det viktig å inneha noe av denne kunnskapen selv. Dette enten via egne ansatte eller innleide ressurser, slik at man kan vurdere alternativene opp mot intern kultur og ledelsens overordnede mål. Dette øker sannsynligheten for et bedre beslutningsgrunnlag og derav riktig valg.

Les også: Fortsatt mulig å sikre seg kontorlokaler i Økern Portal

– Hvilke kriterier og rekkefølge bør en leietaker gå etter i valg av kontorbygg?

– Innenfor de ulike segmentene mht. standard og beliggenhet ser vi ofte at leienivået er det som veier tyngst. Av bedriftens totale kostnader utgjør bokostnaden en vesentlig mindre andel enn lønnskostnader. Det å ha en attraktiv arbeidsplass handler om mye mer enn beliggenhet og planløsninger. Nye generasjoner vil kreve mer fleksibilitet og helhetlig tjenestetilbud, og bærekrafthensyn vil veie tungt. Om man har en plan på hvilke type medarbeidere bedriften ønsker å tiltrekke seg fremover, er det også enklere å svare på hvilken lokalisering og eiendom som vil være den beste.

Illustrasjon av Økern Portal

Klikk her for å laste ned prospekt for Økern Portal

– Energimerking av bygg er påbudt, hvilket krav bør leietaker stille til utleier på miljøsertifisering?

– De større leietakerne er svært bevisst på å stille krav til energimerking og Breeam-sertifisering. Oslo Pensjonsforsikring har en investeringsstrategi og styringsmodell for å nå bærekraftmål som å redusere klimautslipp, i tillegg til eksklusjonslister og løpende vurderinger av ESG-risiko.

– Sammen med Senter for klimaforskning (Cicero) og flere andre ledende finansinstitusjoner, deltar Oslo Pensjonsforsikring i prosjektet Sustainable Edge. Prosjektet bidrar til at finanssektoren får bedre informasjon om klimarisiko i selskapene de investerer i.

– Når det gjelder eiendom jobber vi mot en klimanøytral portefølje. Mange av våre bygg har allerede en Breeam-sertifisering. Miljøkriterier med hensyn til energiklasse og sertifisering legges også til grunn ved kjøpsvurderinger hvor vi vektlegger at eiendommen skal ha en tydelig miljøprofil eller har mulighet for å få det. Når det gjelder leietakers krav, kan for strenge krav føre til at alternativene man sitter med fort kun blir nybygg. Her er det viktig å ha to tanker i hodet på en gang. Gjenbruk og noe mindre omfattende ombygginger kan være vel så bærekraftig, selv om man ikke nødvendigvis oppnår en topp sertifisering.

Flyfoto av Økern Portal og Løren.

– Hvor i Oslo er leiemarkedet mest vibrerende for tiden?

– Økernområdet har «gått under radaren» for mange. Her er det god tilgjengelighet og kollektivdekning, og det er bygget mange nye kontorbygg og leiligheter de siste årene. Økernområdet er den største by-transformasjonen i Oslo på mange år, og er allerede en svært attraktiv og «kortreist» bydel med mange arbeidsplasser og rundt 30.000 innbyggere. Etablering av et godt aktivitetsog servicetilbud vil gjøre dette til et svært attraktivt område i fremover.

– Hva er fremtidens kontor og hvordan jobber dere med dette?

– Fremtidens kontor bygger vi faktisk i dag! Økern Portal ferdigstilles i slutten av neste år og vil fremstå slik vår visjon er: «Et bærekraftig felleskap mellom næring og nærmiljø.» Her materialiseres bærekraft i vid forstand i tillegg til Breeam Excellent og bærekraftige materialvalg. Vi etablerer en stor park i hjertet av eiendommen, parsellhager og løpebane på taket som blir offentlig tilgjengelig, et innvendig gategulv med ulike unike spisesteder og et attraktivt tjenestetilbud for både leietakere og nærområdet.

– Bygget gjennomsyres av smarte løsninger basert på moderne og innovativ teknologi for å sikre rasjonell drift og gode brukeropplevelser. Avtaler med spisesteder, treningssenter og hotell er allerede på plass for å gi Telia som flytter inn, øvrige leietakere og ikke minst nærområdet et sømløst godt tjenestetilbud. Økern Portal vil bli et arkitektonisk landemerke og en ny destinasjon i Oslo!

Les og se bilder: Åpnet Økern Portal med fantastisk nabolagsfest

Les også: Derfor flytter Telia til Økern Portal

Klikk her for å laste ned prospekt til Økern Portal

Dette intervjuet av Richard Groven ble opprinnelig publisert i Estate Medias magasin “NæringsEiendom” sin sjette utgave i 2019. Artikkelen er skrevet av Silje Rønne.

Vil du vite mer om Økern Portal?