Digital tvilling sikrer utvikling og effektiv drift

Newsec Basale er valgt som forvalter og drifter av Økern Portal. De skal være rådgivere for valg av løsninger i byggefasen, og digitalisering er i førersetet i hele prosessen.

Utforsk bygget

Se vår interaktive oversikt for ØkernPortal, grunnleggende arealbeskrivelser og eksempel på etasjeplan.

Last ned prospekt

Teknologisk er Økern portal et foregangsprosjekt som vil sette en standard for nye bygg fremover, mener Richard Groven hos byggeier Oslo Pensjonsforsikring (OPF).

Newsec Basale ble valgt blant annet for sin tilnærming til smartteknologi.

– Deres forvaltningsløsning, hvor nøkkelelementer monitoreres og driftsdata samles gjennom en digital tvilling av bygget, blir viktig for kvaliteten på de sømløse tjenestene vi skal tilby, sier Groven.

Sentralt for Økern Portal er at det bygges en digital tvilling parallelt med den fysiske byggingen. Dette betyr at en innholdsrik BIM-modell, sensor teknologi, ekstern data og FDVU-dokumentasjon (forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling) kobles sammen til en felles løsning med føring fra byggherren og brukernes krav. Dette vil gi grunnlag for behovsstyrt drift og vedlikehold, mulighet for simulering, prediksjoner og utvidede analyser. For forvalter og eier vil dette gi mulighet for løpende utvikling av nye og bedre tjenester.

– Etter hvert vil man sitte på en mengde data som igjen kan analyseres for å kontinuerlig optimalisere bygget og gjøre prediktiv planlegging av vedlikehold og driftsoppgaver. Dette realiserer gevinster innen dimensjonene tid, kost og ytelse, sier administrerende direktør i Newsec Basale i Norge, Hilmar Auran

– Økern portal skal være et fleksibelt bygg, og modellen vil speile bygget og forandre seg i takt med det, sier Auran.

–  Vi skal hente informasjon om teknisk infrastruktur i bygget i sanntid gjennom sensorer, og kan ut fra byggets faktiske bruk planlegge vedlikehold og se hvor det er størst behov for tilsyn eller tiltak. Det kan være alt fra ekstra renhold til regulering av ventilasjon og luftmengde ut fra hvor folk er, lys og solskjerming ut fra lysforhold og mye mer. I tillegg til mer tilpassede tjenester og et bedre tilrettelagt bygg, kan vi blant annet effektivisere energibruk og utnytte bygget bedre, forklarer Auran.

Les mer om bygget og fasilitetene her.

Forvalter legger premissene fra byggestart

Økern Portal skal ferdigstilles i 2021, og oppføringen av bygget er så vidt i gang. Bygget vil romme nesten 50000 kvadratmeter kontorlokaler og et åpent område på drøyt 7000 kvadratmeter, hvor kontorbrukere og beboere kan bruke byggets spisesteder og andre tilbud. Oslo Pensjonsforsikring har valgt å involvere forvalteren fra byggestart, for å få rådgivning på valg av løsninger.

–Ved å ta inn Newsec Basale fra byggestart får de være med å legge en del premisser som sikrer kvaliteten på løsningene som skal tilbys kontorbrukere og annen virksomhet i bygget, forklarer Groven.

Newsec Basale mener de får bedre forutsetninger for å planlegge for nye digitale, smarte tjenester og driftsfasen når de kan bidra under byggingen.

– Ved å jobbe på denne måten får vi utnyttet bredden i vår kompetanse. Vi er med på å legge føringer for tekniske og praktiske løsninger i bygget, og legger grunnlaget for en bedre og mer effektiv drift når bygget tas i bruk, sier Auran.

Les hvordan Telia skal skape norges råeste arbeidsplass i Økern Portal.

Økern Portal blir spekket med teknologi

Kontorlokalene i Økern Portal skal bli spekket med teknologi. Både for å effektivisere driften og for å gjøre livet enklere for de som jobber der.

Ny innkjøpsmetode ga stor verdi

Oslo Pensjonsforsikring tok i bruk den nye innkjøpsmetoden Best value procurement i prosessen med å velge forvalter. Innkjøpsmetoden er en ny tilnærming i byggebransjen, som flytter fokus fra pris til verdien leveransen skal tilføre.

– Metoden har vært god for å finne den riktige forvalteren til Økern portal, sier Groven. – Innen gitte kriterier har vi spurt tilbyderen hvilke løsninger de anbefaler for vårt bygg. Kvalitet på løsningene, risikovurderinger og leveranseteam teller mer enn pris. Vi fått et godt bilde av løsningene som anbefales for bygget, og kan være trygge på valget vi har tatt, forteller Groven.

Newsec Basale skal drifte bygget i minst fem år etter at det tas i bruk, og mener innkjøpsmetoden er en nyttig utfordring for tilbyderne, som må være tydelige og konsise i sine anbefalinger og vurderinger.

– Det gir tydeligere rammer og et tryggere utgangspunkt for samarbeidet, mener Auran.

Faktaboks

Om digital tvilling

En digital tvilling er en felles digital speiling av et fysisk bygg, dets funksjoner, tjenester og data. Den digitale tvillingen speiler bygget nøyaktig, og har sensorer som registrerer all relevant informasjon, og lagrer denne. Informasjonen er nyttig både i byggefasen og når bygget tas i bruk, og brukes til løpende optimalisere prosesser, tjenester, vedlikehold og drift.

Vil du vite mer om Økern Portal?