Skaper ny kultur på Økern

Når Telia slår seg sammen med Get TDC, blir det nye hovedkontoret ett av de viktigste virkemidlene for å skape Norges råeste arbeidsplass.

Utforsk bygget

Se vår interaktive oversikt for ØkernPortal, grunnleggende arealbeskrivelser og eksempel på etasjeplan.

Last ned prospekt

Last ned

– Dagens talenter vil ha arbeidsgivere som kan hjelpe dem videre i karrieren. Det er det fremtidens arbeidsplass handler om, og det ansvaret skal vi forvalte på en god måte, sier HR-direktør i Telia Norge, Nina Sundby.

Telia tror på det å ta best mulig vare på de ansatte man har, fordi det gjør det også enklere å rekruttere nye. Dette legger tydelige føringer på arbeidet i forkant av flyttingen til Økern i 2020.

– Økern Portal er ett av våre viktigste virkemidler for å skape Norges råeste arbeidsplass og neste generasjons telekom-selskap, sier Sundby.

Les mer om Økern Portal her

Et nytt kraftsenter

Ved innflytting skal ansatte fra Telia Norges hovedkontor i Nydalen, og de som i dag jobber på bedriftssentrene, samlokaliseres med de nye kollegene fra Get TDC.

– Stemningen var utelukkende positiv da de ansatte fikk se planene for det nye hovedkontoret på Økern, sier Camilla Forberg, kommunikasjons- og markedsdirektør i Get TDC.

Selskapet har lenge hatt tilhold i Maridalsveien «på toppen av Nydalen», og er veldig modne for en sceneforandring.

– Det er en god tanke at alle begynner med blanke ark på ett nytt sted. Det blir gøy og inspirerende å bygge et nytt selskap i ett nytt kraftsenter, sier Forberg, og påpeker at dette vil bringe folk, produkter og tjenester tettere sammen.

Hun fremhever at fusjonen er godt nytt for kundene til begge selskapene:

– Telia og Get TDC utfyller hverandre perfekt, og vi skal nå skape produkter og tjenester som Norge ikke har sett før. Det skal være både enkelt og magisk å være kunde hos oss fremover.

En fleksibel arbeidsplass

Ansatte vil jobbe på tvers av tradisjonelle siloer. Dette stiller krav til hvordan lokalene utformes.

– Vi skal jobbe mer aktivitetsbasert, det innebærer at de ulike områdene skal skreddersys ulike arbeidsformer. Det skal både være smarte løsninger for prosjektgrupper, og gode områder for de som har behov for å jobbe der det er mer stille og avskjermet, sier Sundby.

Dette betyr at de ansatte kan velge arbeidsplass etter kalenderen, og finne det området som passer best til den aktivitet som skal utføres den dagen.

– Konseptet er fortsatt under utarbeidelse, og vi har mange spennende planer og ideer som vi gleder oss til å jobbe videre med, sier Sundby.

Fantastisk fusjonsmulighet

En brukergruppe vil bli etablert i forkant av flyttingen, og denne skal bestå av like mange ansatte fra Telia som fra Get TDC. Deltagerne skal hentes fra alle avdelinger for å sikre at flest mulig stemmer høres i planleggingsprosessen.

– Vår organisasjon skal drive med de kuleste tingene som et teknologiselskap kan gjøre. Bygget er derfor kritisk for å skape kulturen som er nødvendig for å oppnå dette, sier Camilla Forberg.

Ingvild Jamne i Telias HR-avdeling, og ansvarlig for endring og kommunikasjon i flytteprosjektet, kom inn i selskapet da Tele2 ble kjøpt opp. Hun har derfor god kunnskap om hvordan det er å innlemmes i Telia, og er svært entusiastisk til flytteprosjektet.

– Flyttingen blir en svært viktig milepæl for oss. I dette bygget skal vi tilbringe store deler av dagen, og løse masse spennende oppgaver sammen med mange flinke folk. Vi må derfor lage løsninger som understøtter virksomheten og som gjør at folk trives i vårt nye felles hjem, sier hun.

De ansatte må forberede seg på spennende endringer.

– Bygget skal bidra til å skape nye og mer effektive arbeidsformer med fokus på samarbeid, sier Jamne.

River siloer

En viktig del av organisasjonsutviklingen de neste årene handler om å rive siloer og stimulere til samarbeid på tvers av fagmiljø.

– Samhandling er helt grunnleggende om vi skal evne å komme raskere til markedet med nye tjenester og produkter. Alt går mye raskere enn før, og det er viktig at vi som organisasjon er kjapp og lettbeint, sier Sundby.

Det gjenspeiles også i rekrutteringsarbeidet, der det er særlig viktig å tiltrekke seg nye typer kompetanse.

– Vi håper at Økern Portal i seg selv bidrar til å gjøre oss attraktiv overfor nye typer fagpersoner som har annerledes og spennende kompetanse. Det handler jo om hvor man har lyst til å være, sier Sundby, som har tatt mål av seg om å skape Norges råeste arbeidsplass.

Forberg supplerer:

– Vi bygger et nytt selskap i en bydel som skal vokse sammen med oss. Det skaper en følelse av at vi alle er med på å skape noe nytt, og at vi er der det skjer. Vi blir del av et større univers med en sterk mobildimensjon med kule merkevarer, en veldig interessant satsning på tingenes internett, og ikke minst at det er snakk om Nordens største mobilselskap. Det er en unik mulighet til å fortsette den fine utviklingen Get har hatt de siste 20 årene, sier Forberg.

Ønsker du mer informasjon om Økern Portal. Ta kontakt ved å klikke her

Vil du vite mer om Økern Portal?

Kontakt megler