Utforsk bygget

Se vår interaktive oversikt for ØkernPortal, grunnleggende arealbeskrivelser og eksempel på etasjeplan.

Last ned prospekt

Vi i Vedal Entreprenør er stolte over å være i gang med et av Norges største og flotteste byggeprosjekt, og vil på denne siden dele bilder og informasjon fra byggeprosessen.

Tomta er på omtrent 30 mål, og det er til sammen 80 000m2 som skal bygges på rekordtid. Foreløpig plan er at kontorbygget skal stå ferdig Q4 2021, og hotellet Q2 2022. Dette krever god planlegging og kommunikasjon med alle fag som er involvert i prosessen, og vi er nå i mål med å ha etablert prosjekteringsgruppa som skal få dette til.

På byggeplassen holder vi nå på med gravearbeider og sprenging nord i tomta, siste del av spunten settes mot luftetårnet til tunnelen og vi har startet opp med fundamentering for kontorbygget sørvest i tomta.  Vi har fått igangsettelsestillatelse for å rive høyblokka og arbeidet er igangsatt. Riggen for byggeadministrasjonen og arbeiderene er plassert i Lørenveien 68, og siste finpussen gjøres nå i disse dager. Det er med andre ord full fart i byggetomta.

Sikkerheten til alle arbeidere og omgivelser ivaretas gjennom god planlegging og koordinering, samt oppfølging av HMS rutiner og arbeidsprosesser. Byggeplassen er sikret med belyste gjerder, skilt og portvakter ved kjøreporter som tas i bruk. Vi vil i en periode fremover ha noe støyende arbeider i forbindelse med boring for stag til avstiving av spunten. Vi har tett dialog med bydelsoverlegen og følger gitte krav for å redusere ulempene for berørte naboer.

Vil du vite mer om Økern Portal?