Oppdatering fra byggeplassen Oktober 2019

Oppføring av bæresystem og kjellerarealer

Utforsk bygget

Se vår interaktive oversikt for ØkernPortal, grunnleggende arealbeskrivelser og eksempel på etasjeplan.

Last ned prospekt

Framdrift høst 2019

Aktiviteten på Økern Portal tar seg stadig opp, og vi beveger oss nå videre inn en hektisk periode på prosjektet.

Høyblokken i Lørenfaret 3 er endelig revet helt ned og elementmontasjen har kommet opp til 8 etasje i hus A, og 6 etasje i hus B og C, og fortsetter i godt tempo frem mot ferdigstillelse av råbygget i starten av desember.

Så snart elementmontasjen er ferdig setter vi i gang med montasje av fasade på hele bygget, noe som er en stor milepæl for prosjektet. Fasadearbeidene vil foregå frem til og med mars 2020.Parallelt med element- og fasademontasje vil det være arbeider innvendig i byggene. Dette omfatter støping av gulv, elektriker-, rørlegger-, snekker-, flis- og malerarbeider.

Vi har kommer godt i gang med fundamentarbeidene til paviljongen hvor restauranter og forretningsvirksomhet vil bli representert, og elementmontasjen her vil fortsette ut februar.

Fra og med november vil det foregå utomhusarbeider opp mot rekkehusene, samt omlegging av vann og avløp. Disse arbeidene vil ferdigstilles sent i desember.

Vi ser frem til en produktiv høst.

Vil du vite mer om Økern Portal?