Byggeplassen der Økern Portal bygges.

Fasade og paviljong på vei opp

Vi er nå inne i en spennende periode, der utvendige elementer som fasader og paviljongen vil begynne å ta form.

Utforsk bygget

Se vår interaktive oversikt for ØkernPortal, grunnleggende arealbeskrivelser og eksempel på etasjeplan.

Last ned prospekt

Fasaden kommer nå fortløpende opp på hus A, og vil være oppe i løpet av mars. Samtidig begynner vi med hus B i slutten av januar, med ferdigstilling første uka i april, da også arbeidet på hus C påbegynnes. Med dette vil vi virkelig få et inntrykk av hvordan Økern Portal skal bli!

Elementmontasjen i P-huset er nå oppe på ferdig nivå, der paviljongen vil nå opp til samme høyde med unntak av et oppbygg som vil romme kafe/restaurant. Dette blir et fint grøntareal som naboene kan benytte når bygget står ferdig. I uke 2 begynte vi med oppbygningen av råbygget til den indre gården, der paviljongen skal opp. Her vil det skje ting fortløpende, og søylene er allerede på vei opp. Råbygget vil være ferdig før påske.

I uke 3 startet vi opp med arbeidet med fjernvarmegrøfter i Lørenfaret, og vi tar samtidig med et fordrøyningsbasseng for overvannshåndtering. Etterfølgende vil vi opparbeide veiarealet med adkomst. Ferdigstilling av dette går frem til påske.

Vil du vite mer om Økern Portal?