Økern Portal blir mye mer enn kun et kontorbygg

Lev bedre og jobb smartere

Bli med inn i den bærekraftige teknologiportalen.

I 2020 står Oslos mest fremtidsrettede bygg klart på Økern.

Utforsk bygget

Se vår interaktive oversikt for ØkernPortal, grunnleggende arealbeskrivelser og eksempel på etasjeplan.

Last ned prospekt

– Her skaper vi et bærekraftig fellesskap mellom næring og nærmiljø i et bygg som tilbyr alt fra fleksible kontorlokaler til restaurant- og kulturopplevelser for ansatte og beboere i området, sier Richard Groven i Oslo Pensjonsforsikring, som er byggherre.

Målet er å skape et unikt næringsbygg der næring og nærmiljø møtes.

– I Økern portal møter arbeidslivet bylivet, morgen som kveld, sier Groven.

Bygget vil være på nærmere 80 000 kvm, fordelt på kontorer, tjeneste- og serveringstilbud og eget hotell. Rundt 3000 mennesker vil ha sin arbeidsplass i bygget. »

– Samtidig som bygget huser kontorlokaler og arbeidssoner blir det et naturlig samlingssted for lokalbefolkningen. Folk inviteres inn i bygget og byggets uteområder, og kan bruke det til fritid, daglige tjenester og rekreasjon, lover Groven.

Utforsk bygget her

Noe helt nytt i Norge

Nærmere 50 000 kvadratmeter blir arbeidsplass for samarbeid, trivsel og kreativitet. Oslo har aldri før sett kontorer som har så gode muligheter for skreddersøm og tilrettelegging basert på ansattes oppgaver og arbeidsdag – i tråd med et moderne arbeidsliv.

– Økern Portal er gjennomdigitalisert. Smarte teknologiske valg på planleggingsstadiet skaper de mest nyskapende rammene for de som vil ha kontorlokaler som definerer merkevaren – mot egne ansatte og samfunnet for øvrig, sier Groven.

Med Telia som første store leietager, kan øvrige firma forvente seg et bygg med de høyeste teknologiske standarder, og mest funksjonelle løsninger for fremtidens arbeidsformer. Økern Portal skal bli et av landets smarteste bygg.

– Økern Portal skal inspirere og være et godt eksempel på hvordan smarte bygg bidrar til bærekraft. Vi ønsker at leietagere skal bruke bygget til å teste ut egne innovasjoner. Vi skal strekke oss langt for å bli med på spennende forskning og utvikling, sier Groven.

Teknologibygget

Groven ser for seg at følgende typer leietagere vil passe best inn i Økern Portal:

  • De som utfordrer det etablerte for å skape ideene som fornyer, forenkler og forbedrer.
  • De som forstår viktigheten av å stimulere til tettere samarbeid internt, og opp mot nye typer partnere og miljøer.
  • De som ønsker et synlig bygg som ansatte, partnere og kunder kan være stolte av.
  • De som forstår at teknologi skaper nye arbeidsformer, og ønsker omgivelser tilpasset dette.

– De selskapene som vil kunne utnytte potensialet i Økern portal ser sine ansatte som deres viktigste ressurs, og forstår at kontoret er en viktig premiss for virksomhetens fremtidige suksess.  I Økern Portal er begreper som innovasjon, effektivitet, samhandling, troverdighet og skaperkraft sentrale».

Sammen med en infrastruktur for tingenes internett (Internet of Things), vil teknologi som maskinlæring og kunstig intelligens være en selvfølgelighet i smarte bygg om kun få år. Derfor er fleksible utforminger, et rikt servicetilbud, smarte visningsløsninger for informasjon, og underholdnings- og serveringsmangfold noen av stikkordene for bygget.

–Arbeidstagere får forutsetninger til å jobbe mye mer på egne premisser og etter egne preferanser. Disse mulighetene tar vi med oss i detaljplanleggingen for å sikre at vi tilbyr de beste og mest spennende mulighetene, sier han.

Et miljøbygg

Bærekraft har vært et gjennomgående tema gjennom hele planleggingen: BREEAM-NOR med karakteren «Excellent» er føringen, sammen med energiklasse A. Bygget skal score høyt på alle de ni bærekraftsdimensjonene: Helse og innemiljø, transport, ledelse, energi, arealbruk og økologi, materialer, avfall, vann, og forurensing.

– Vi tenker miljø i alle deler av prosessen. Økern portal vil ha et grønt utseende, med store grøntarealer både i parkrommet og i takets parsellhager, sier Groven og trekker frem fire eksempler:

Grønne tak: Intensiv beplanting med parsellhager og store takterrasser sørger for at man lagrer vann på en naturlig måte, binder støv, utjevner temperatursvingninger og forsinker avrenning av regnvann.

Store uteområder: Park med svært gode solforhold og treningsapparater, grønne lunger samt offentlig urban plass er med å skape et grønt nærmiljø.

Materialer: Byggematerialer som har stor påvirkning på miljøet i hele bygningens levetid, og følgelig et stort fokus i prosjektet. Interiørløsningene bidrar med bruk av naturlige materialer og smarte løsninger med et variert og robust uttrykk. Gode, kvalitative arbeidsarealer med et nøytralt uttrykk som kan tilpasses ulike typer virksomheter.

Smart arkitektur: Alle kontoretasjene har store takhøyder som bidrar til godt inneklima, ekstra rause høyder i fellesetasjene på bakkeplan. Smarte innovative tekniske løsninger, deriblant en egen app for å rasjonalisere en mengde funksjoner.

– Arkitekturen skal gjøre at bygget blir en naturlig del av nærmiljøet. Fasadeuttrykket har en identitet som grøntområde, og arkitektene ser for seg bygget som en grønn portal hvor søylene representerer stammer med løvverk, og bygget skal fremstå som en skog der det pulserende livet skjer i trekronen, avslutter Groven.

Vil du vite mer? Fyll inn skjema her, så vil megler sende deg mer informasjon

Vil du vite mer om Økern Portal?