Oppdatering fra byggeplass – juli 2019

Utforsk bygget

Se vår interaktive oversikt for ØkernPortal, grunnleggende arealbeskrivelser og eksempel på etasjeplan.

Last ned prospekt

Framdrift og sommerarbeider

Prosjektet går som planlagt og råbygget vil raskt begynne å ta sin form. Alle fire tårnkraner er oppe og mesteparten av piggingen er fullført. Støyen fra dette arbeidet vil dermed være betydelig mindre i tiden framover.

Rivningen av Lørenfaret 3 fortsetter, og framdriften tilsier at det vil være nede på bakkenivå ved utgangen av uke 28. Rivningsarbeidene vil fortsette, men det vil være mindre støvproduksjon da resterende rivning er ved bakkenivå.

Råbygget på Hus A og C er kommet opp til etasje 3 og 2, og søyler og hulldekker vil fortsette å bli plassert gjennom ferien. Det er blitt støpt midlertidige fundamenter mellom Hus A og C som skal støtte opp portalen på Hus B når dette blir bygget. Fundamenter for parkeringsgarasjen er i prosessen med å bli støpt, og om ikke lenge vil det være produksjon på hele byggeplassen.

I fellesferien (uke 28, 29 og 30) vil det være redusert produksjon på plassen.

Vi ønsker alle en god sommer og ferie!

Vil du vite mer om Økern Portal?